kıdem tazminatı hesaplama

kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatı, bir işçinin iş akdi işveren tarafından feshedildiği takdirde, işçiye her hizmet yılı için 30 günlük ücreti tutarında ödenmesi gereken bir tazminattır. Kıdem tazminatının hesaplanabilmesi için öncelikle işçinin iş akdinin feshedildiği tarihteki brüt ücreti belirlenmelidir. İşçinin brüt ücreti, sigorta primi, sendika aidatı, vergi gibi kesintiler öncesindeki ücrettir.

kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatı hesaplaması şu şekilde yapılır:

Kıdem tazminatı = İşçinin brüt ücreti * İşçinin iş akdinin feshedildiği tarihteki hizmet süresi * 30

Örneğin, bir işçinin brüt ücreti 10.000 TL ve iş akdinin feshedildiği tarihteki hizmet süresi 5 yıl ise kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kıdem tazminatı = 10.000 TL * 5 yıl * 30 = 1.500.000 TL

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar:

  • İşçinin iş akdinin işveren tarafından feshedilmesi gerekir. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçiler kıdem tazminatı alamaz.
  • İşçinin iş akdinin feshedildiği tarihteki hizmet süresi dikkate alınır.
  • Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin brüt ücreti esas alınır. Net ücret dikkate alınmaz.
  • Kıdem tazminatı damga vergisine tabidir.

Kıdem tazminatı hesaplaması için internette birçok online hesaplama aracı mevcuttur. Bu hesaplama araçlarını kullanarak kıdem tazminatınızı kolayca hesaplayabilirsiniz.

Kıdem tazminatının işveren tarafından ödenmesi gerekir. İşveren kıdem tazminatını ödemezse işçi, icra takibi yaparak kıdem tazminatını tahsil edebilir.

Kıdem tazminatı, işçinin iş akdi feshedildiğinde önemli bir maddi destek sağlar. Bu nedenle, kıdem tazminatı hesaplamasını doğru yapmak ve hak kaybına uğramamak önemlidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *